Kompleksowe usługi prawno – biznesowe

Doradzam w podejmowaniu ważnych i konstruktywnych decyzji biznesowych, przy uwzględnieniu ryzyka związanego z otoczeniem prawnym. Oferowane przeze mnie usługi dotyczą wszelkich tematów związanych z prawnym aspektem prowadzonego biznesu. Pomagam w wyborze najbardziej bezpiecznego rozwiązania danego zagadnienia. Rzetelnie informuję o zagrożeniach i możliwych korzyściach pozwalając oszacować ryzyko prawne związane z działalnością firmy.

Zakres działalności

Zakres działalności

Obszary działalności:

     · prawo cywilne
     · prawo kontraktów
     · prawo własności intelektualnej
     · prawo nowych technologii
     · ochrona danych osobowych
     · handel elektroniczny
     · prawo spółdzielcze, w tym spółdzielczości mieszkaniowej
     · prawo pracy


Bogate doświadczenie zdobyte przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, serwisowych oraz outsourcingowych umożliwia mi swobodne poruszanie się po tych obszarach działalności i tworzenie kompleksowych rozwiązań. Pozwala to doradzać podmiotom gospodarczym w procesach związanych z tworzeniem umów i kontraktów handlowych jak również w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością.